TCASter Mock exam คืออะไร?

ศูนย์รวมสนามสอบจำลองในรายวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย ทั้ง TGAT, TPAT, หรือ A-Level
จัดการสอบกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ สอบทุกวิชาสมจริง เข้มข้น ครบทุก Part พร้อม Feedback รายคน เพื่อปรับปรุงคะแนนสอบ

TCASter Mock exam คืออะไร?

ศูนย์รวมสนามสอบจำลองในรายวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย ทั้ง TGAT, TPAT, หรือ A-Level
จัดการสอบกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ สอบทุกวิชาสมจริง เข้มข้น ครบทุก Part พร้อม Feedback รายคน เพื่อปรับปรุงคะแนนสอบ

จุดเด่นระบบสอบออนไลน์ MOCK Exam

สามารถดาวน์โหลดโจทย์
ก่อนเข้าห้องสอบได้

รูปแบบข้อสอบตรงตาม
Blueprint ให้ประสบการณ์
เหมือนการนั่งทำข้อสอบจริง

สามารถกดข้ามไปยัง

ข้อที่ต้องการได้เหมือนข้อสอบจริง

ฝึกตรวจทานก่อนส่งข้อสอบ
เพื่อกันพลาดในสนามจริง

จับเวลาระหว่างการสอบ

พร้อมนับถอยหลังแบบ Real Time

จุดเด่นระบบสอบออนไลน์ MOCK Exam

สามารถดาวน์โหลดโจทย์
ก่อนเข้าห้องสอบได้

รูปแบบข้อสอบตรงตาม
Blueprint ให้ประสบการณ์
เหมือนการนั่งทำข้อสอบจริง

สามารถกดข้ามไปยัง

ข้อที่ต้องการได้เหมือนข้อสอบจริง

ฝึกตรวจทานก่อนส่งข้อสอบ
เพื่อกันพลาดในสนามจริง

จับเวลาระหว่างการสอบ

พร้อมนับถอยหลังแบบ Real Time

ช่วงเวลาโครงการและตารางสอบ

ช่วงเวลาโครงการและตารางสอบ

รุ่นพี่ รีวิวระบบสอบ
TCASter Mock Exam

รุ่นพี่ รีวิวระบบสอบ
TCASter Mock Exam

ต้น
ต้น
Read More
“ ข้อสอบที่เป็น Mock เปลี่ยนแนวตามปีล่าสุด ไม่ล้าหลัง ดีมากๆครับ ”
ภาวินี
ภาวินี
Read More
“ สอบเสร็จแล้ว ทำให้รู้ว่า บทไหน ในวิชาไหนต้อง ไปอ่านเพิ่มเพื่อเตรียม ตัวสอบจริง ”
สิรินดา
สิรินดา
Read More
“ แนวข้อสอบยากเหมือน จริง และระบบดีมากค่ะ มีการจับเวลา กรอกคำตอบ ในระบบใช้งานง่าย ”
บาส
บาส
Read More
"ทำให้รู้ว่าบทไหนส่วนไหน ยังไม่แม่นช่วยให้เราพบ จุดอ่อนของตัวเองและใบ รายงานผลละเอียดมากๆ"
ชัญญานุส
ชัญญานุส
Read More
ระบบออนไลน์สะดวก ปลอดภัย...ดีใจที่สมัครทัน ในปีนี้และชอบที่มีเฉลย ละเอียดค่ะ
ณิชา
ณิชา
Read More
" ระบบดีค่ะ...ฝึกฝนบน กระดาษคำตอบควบคู่กัน ทำให้ได้บรรยากาศเสมือน สอบจริง "
Previous
Next

ค่าสมัครสอบ

วิธีการสมัคร

วิธีการชำระเงิน

ค่าสมัครสอบ

วิธีการสมัคร

วิธีชำระเงิน